ריח רע

העלמת וניטרול ריחות

בטכנולוגיית ® Odorox ניתן לנטרל חומרים אורגניים נדיפים VOC ( אצטון, כוהלים למיניהם, ריחות של דלק), ריחות של חומרים אנאורגנים (ריחות ביוב H2S , אמוניה, וכו׳) שלא כמו מערכות טיהור אויר אחרות שבחלקן יש שימוש בכימיקלים העלולים להיות מסוכנים או באוזון שנחשב כחומר מסוכן לבני אדם, ובעלי חיים, או טכנולוגית UV פשוטה – טכנולוגיית ®Odorox היא עוצמתית, גמישה, ויחד עם זאת בטוחה לאנשים, בעלי חיים וצמחיה. ההידרוקסילים הינם מחמצנים חזקים מאד ולכן יש להם יכולת לקטול חיידקים, וירוסים, פטריות ועובשים. לקבלת . . ….